“W CIENU ŚW. PIOTRA” - ODPUSTY

28 sierpnia 2011 roku Sanktuarium został nadany szczególny status kościoła „Sub umbra Petri” (w cienu św. Piotra). Oznacza to, że jest on odtąd w sposób wyjątkowy związany z bazyliką watykańską. Przywilej ten nadał mu specjalnym dekretem Archiprezbiter bazyliki św. Piotra w Rzymie, Ks. Kardynał Angelo Comastri.

Penitencjaria Apostolska zatwierdziła odpusty zupełne, które można uzyskać w tutejszej świątyni pod zwyczajnymi warunkami przy następujących okazjach:

- w uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła
- w rocznicę poświęcenia bazyliki watykańskiej
- w rocznicę wyboru papieża
- raz w roku w dowolnie wybranym przez wiernego dniu
- zawsze ilekroć większa grupa pielgrzymów pobożnie nawiedza sanktuarium

“Kościołowi św. Piotra na Jence, jednoczącemu się w modlitwie i odnawiającemu duchową więź z Bazyliką Papieską Świętego Piotra w Rzymie; biorąc pod uwagę szczególny kult Księcia Apostołów, a także wyznawaną tu wiarę; udzielony jest przywilej szczególnej więzi duchowej” – można przeczytać w dokumencie kardynała A. Comastri.

“Tytuł tej świątyni wpisany jest w księgach Bazyliki, ku pokrzepieniu i umocieniu wiary oraz aby wierni i pielgrzymi mieli widoczne świadectwo tego przywileju. Podążajmy pod opieką Świętego Piotra, a Bazylika watykańska i tenże Kościoł, doprowadzą nas do odpuszczenia grzechów, otwierając wszystkim Ojczyznę Światła”.